Welkom op de website van het langlopende onderzoek naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Op deze website vindt u meer informatie over de Nederlandse studie naar kinderen van bipolaire ouders (KBO) en het onderzoeksteam.

Waarom dit onderzoek?

De bipolaire stoornis is een vaak ernstige stemmingsstoornis die zich kenmerkt door (hypo)manische en depressieve episodes afgewisseld met periodes van normale stemming. Uit bevolkingsonderzoek komt naar voren dat ongeveer 1-2% van de bevolking voldoet aan de diagnose bipolaire stoornis.  De stoornis komt vaak voor binnen families, dit betekent dat er zogenaamd sprake is van een familiair risico. In de Nederlandse KBO studie wordt onderzoek gedaan naar het familiaire risico en hoe de ontwikkeling van kinderen van patiënten met een bipolaire stoornis verloopt van de adolescentie tot aan de volwassenheid. Ook onderzoeken we risico- en beschermende factoren. De eerste meting van het onderzoek vond plaats in 1997-1999. De KBO-studie is wereldwijd een unieke studie en heeft tot op heden tot belangrijke bijdragen geleverd voor de praktijk, wetenschap en beleid. Nu, ruim 20-jaar na de eerste meting, vragen we de deelnemers opnieuw om mee te doen. De deelnemers van de Nederlandse KBO-studie zijn nu gemiddeld 37 jaar oud.

Uit eerder onderzoek is inderdaad gebleken dat het risico op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis en depressie verhoogd is. Eerdere resultaten hebben ons ook inzicht gegeven in de vroege ontwikkeling van de bipolaire stoornis. Hierdoor lukt het steeds beter de stoornis tijdig te herkennen. Ook vonden we dat omgevings- en psychologische factoren een belangrijke rol spelen, zoals stressvolle gebeurtenissen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat afwijkingen in het afweersysteem vaker voorkomen in families waar de bipolaire stoornis voorkomt.

Met het vervolgonderzoek kijken we enerzijds naar het risico op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis en andere psychische klachten, maar ook naar het functioneren op volwassen leeftijd.

KBO 20 jaar

Voor de 20-jaarsmeting van de Nederlandse KBO-studie staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is het risico op een bipolaire stoornis en andere psychiatrische stoornissen op volwassen leeftijd?
  • Hoe functioneren KBO op volwassen leeftijd op het gebied van werk, relaties, gezin en gezondheid? Hoe staat dit in relatie tot (vroege) psychische klachten?

Dit onderzoeken we door middel van interviews, vragenlijsten en met behulp van de nieuwste smartphone technologieën. Meer informatie over aankomende meting leest u in de informatiebrief voor deelnemers.