Onderzoeksteam

Manon Hillegers

Professor en kinder- en jeugdpsychiater

Manon Hillegers is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en afdelingshoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC-Sophia. Manon is vanaf het eerste uur betrokken bij het KBO onderzoek en was als jonge arts-onderzoeker verantwoordelijk voor de uitvoering van de eerste drie metingen. Inmiddels is Manon hoofdonderzoeker van het KBO onderzoek en heeft daarmee het stokje van emeritus hoogleraar Willem Nolen overgenomen.

Esther Mesman

GZ-psycholoog en onderzoekscoördinator

Esther is senior onderzoeker en GZ-psycholoog in het Erasmus MC Sophia. Esther is sinds 2009 betrokken bij het KBO onderzoek en zij promoveerde in 2015 op deze studie. Esther ontving in 2018 een persoonlijke subsidie voor de 20-jaarsmeting van het KBO onderzoek. Inmiddels is zij ook werkzaam als GZ-psycholoog en richt zij zich in het bijzonder op kinderen die opgroeien in een gezin met ernstige psychische problemen. Ook op landelijk niveau is zij actief op dit onderwerp en zet zij zich in voor het landelijk platform KOPP/KOV van het Trimbos Instituut.

Fleur Helmink

Promovendus

Fleur is onderzoekpsycholoog en is in september 2019 begonnen aan haar promotieonderzoek. Fleur is onze talentvolle duizendpoot die alles regelt en organiseert voor de uitvoering van de vijfde meting van het KBO onderzoek en is het aanspreekpunt voor alle deelnemers.

Francesca van Oostrom

Stagiaire

Francesca is onze ervaren onderzoeksstagiaire en doet haar master geneeskunde aan het Erasmus MC in Rotterdam. Francesca heeft haar co-schappen gedaan bij onder andere Antes Zorgboulevard en Veilig Thuis en zal tijdens haar stage contact hebben met deelnemers, interviews afnemen, en Fleur helpen bij het inwerken en trainen van het studententeam. Daarnaast onderzoekt Francesca hoe verschillende gedragsprofielen in de tienertijd samenhangen met de ontwikkeling van stemmingsstoornissen.

Sanne van der Ent

Stagiaire

Sanne studeert de master klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sanne is betrokken bij het contact met deelnemers, het afnemen van de interviews, en zal zich ontfermen over de werving van een controlegroep voor het mobiele app-gedeelte van het KBO onderzoek. Sanne onderzoekt de vroegherkenning van een bipolaire stoornis door middel van specifieke vragen over manische klachten.

Ella van Leeuwen

Stagiaire

Ella studeert de master klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ella neemt interviews af en heeft contact met deelnemers. Daarnaast onderzoekt Ella de vraag of verminderd psychosociaal functioneren leidt tot de ontwikkeling van een psychiatrische stoornis, of dat de ontwikkeling van een psychiatrische stoornis leidt tot verminderd psychosociaal functioneren.

Rosemarijn Berghout

Stagiaire

Rosemarijn studeert de master ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Rosemarijn zal zich bezig houden met het afnemen van de interviews, het contact met de deelnemers en zal zich ontfermen over de mobiele app van het KBO onderzoek. Ook onderzoekt Rosemarijn hoe het sociale milieu waarin een kind opgroeit samenhangt met temperament en de ontwikkeling van psychopathologie.