Informatie

Bent u een KBO deelnemer? Dan vindt u hier meer algemene informatie over de vijfde meting van het onderzoek.

Doet u mee als controledeelnemer? Op deze pagina vindt u algemene informatie over uw deelname aan het onderzoek.

Voor specifieke vragen over de smartphone app kunt u terecht op deze pagina.