Start KBO 20-jaar meting

Het is zover! De eerste aankondigingsbrieven zijn verstuurd naar de deelnemers en in de komende weken zullen de eerste deelnemers ook weer telefonisch benaderd worden. De 20-jaar meting komt eraan.

In 2020 wordt gestart met de 5e meting van de Nederlandse studie Kinderen Bipolaire Ouders. Bij de vorige metingen is met name gekeken naar psychische gezondheid. In de afgelopen twintig jaar is hiermee inzicht verkregen in de risico’s op psychische klachten bij kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis. Naast psychische gezondheid wordt bij de vijfde meting ook gefocust op dagelijks functioneren. Hiermee hopen we de psychische gezondheid in context van het volwassen dagelijks leven te kunnen plaatsen.

Wilt u vast meer informatie? Dan kunt u kijken bij onze informatie voor deelnemers.

Als u meer wilt lezen over de resultaten, dan kunt u dat vinden bij onze gepubliceerde artikelen.

Wilt u weten wie er meewerken aan dit onderzoek of contact met ons opnemen? Dan kunt u kijken bij ons onderzoeksteam of naar onze contactpagina.

Hopelijk tot snel. Wij kijken er naar uit!