Het smartphone-onderzoek gaat beginnen!

Zoals in ons vorige nieuwsbericht was te lezen, zijn alle interviews van de vijfde meting nu afgerond. Dat betekent ook dat wij met het smartphone gedeelte van ons onderzoek kunnen beginnen.

Een korte samenvatting van het smartphone-onderzoek

Het smartphone-onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Korte vragenlijsten
  • Passieve metingen

In de korte vragenlijsten worden multiple choice vragen gesteld. Hierbij wordt in kaart gebracht hoe u zich gedurende de dag voelt en wat u doet. Denk bijvoorbeeld aan een vraag als: “Hoe ontspannen bent u op dit moment?” Deze korte vragenlijsten vult u twee weken lang, 5 keer per dag in.

Daarnaast voert de smartphone passieve metingen uit. Met passief wordt bedoeld dat u verder zelf niks hoeft te doen voor deze metingen. Zo meet de app uw lichaamsbeweging (zitten, lopen, fietsen, auto), mobiliteit (hoe vaak en hoe ver verplaatst u zich; GPS), het aantal stappen op de dag en schermstatus (staat uw scherm aan/uit). Wanneer u een Android heeft, wordt daarnaast ook gemeten van welke apps u gebruik maakt, maar wij kunnen nooit zien wat u met die apps doet, of wat u op uw telefoon uitvoert. Ook deze passieve metingen duren twee weken.

Mocht u meer willen weten over het smartphone-onderzoek, dan kunt u op onze FAQ pagina terecht. Voor vragen over het hele KBO onderzoek, dan kunt u naar deze pagina voor KBO deelnemers, en naar deze pagina voor deelnemers uit de controlegroep.

Wanneer gaat het van start?

U wordt in de maand september of oktober gebeld door het KBO team. Zij zullen met u de smartphone app installeren en zorgen dat alles werkt. Dit telefoongesprek duurt ongeveer 15-20 minuten. Tijdens het telefoongesprek zullen wij u vragen om ons op de speaker te zetten zodat u tegelijkertijd de app kan installeren. Uiteraard kunt u ook een koptelefoon gebruiken tijdens dit gesprek. Mocht u nu al een moment weten waarop het uitkomt dat wij u bellen, laat het ons dan even weten!

Vrienden en kennissen kunnen nu ook meedoen!

Voor het smartphone-onderzoek zoeken wij ook nog een groep van controledeelnemers. Wij willen de KBO deelnemers graag vergelijken met een groep mensen die niet in behandeling is geweest voor psychische klachten en van wie ouders geen ernstige psychiatrische aandoening hebben (bipolaire stoornis, schizofrenie, ernstige depressieve stoornis). Daarom willen wij u vragen dit te delen met vrienden of kennissen tussen de 30 en 45 jaar die mogelijk geïnteresseerd zijn in ons onderzoek. Zij kunnen zich vrijblijvend aanmelden via www.kbo-onderzoek.nl/meedoen. Het KBO team zal dan contact met hen opnemen.